Szkoła otwartości

Celem programu jest wsparcie nauczycieli i nauczycielek we współtworzeniu włączających i otwartych na różnorodność społeczności szkolnych oraz edukacji opartej na współdziałaniu.

Szczegóły aktywności
Szkoła otwartości
Szkoła otwartości 2021/2022
Szkoła otwartości
Ucz otwartości
2021-10-18 12:00
2022-06-30 12:00
Tak
Na program składa się pięciomodułowy kurs internetowy dotyczący szeroko rozumianej edukacji włączającej, pogłębiające warsztaty online oraz konsultacje eksperckie. Częścią „Szkoły otwartości” jest także realizacja przez osoby uczestniczące działań w szkołach, w tym prowadzenie proponowanych w kursie ćwiczeń z uczniami i uczennicami oraz organizacja szkolnego Dnia Różnorodności. Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki oraz inne osoby z kadry pedagogicznej, które pracują z uczniami i uczennicami w klasach 7-8 szkoły podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej. W trakcie kursu chcemy zaprosić do rozmowy o tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program czerpie z doświadczeń realizowanej przez nas od lat „Szkoły Tolerancji". W „Szkole otwartości” zależy nam, by jeszcze bardziej wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem. Uczestnicy i uczestniczki programu będą przygotowywać się do poruszania tematyki różnorodności oraz edukacji antydyskryminacyjnej w trakcie godzin wychowawczych oraz lekcji przedmiotowych, by móc następnie wspierać młodzież w rozwijaniu ich kompetencji i postawy otwartości na różnorodność. W trakcie kursu przedstawimy model szkoły włączającej oparty na czterech filarach: widoczności, wzmacnianiu, włączaniu i współpracy. Porozmawiamy także o tym, jak działania w każdym z tych filarów mogą sprzyjać w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich członków i członkiń szkolnej społeczności.

Luma

Kontakt

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
22 875 85 40
ceo@ceo.org.pl

NIP: 525-17-26-659
REGON: 012433534
KRS: 0000052758

Centrum Edukacji Obywatelskiej 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.