Nowe czasy, nowy dyrektor.

Konferencja o skutecznym prowadzeniu dzisiejszej, zróżnicowanej szkoły. Kraków 23-24.02. 2023 r. UWAGA! Limit miejsc osiągnięty! Dziękujemy za zgłoszenia!

Szczegóły aktywności
Nowe czasy, nowy dyrektor.
Polska-Ukraina. Razem w szkole\ ścieżka dyrektorska
Razem w szkole. Polska-Ukraina
Odpowiadaj na globalne wyzwania
2023-02-23 09:00
2023-02-24 17:00
110
Nie


„Nowe czasy, nowy dyrektor” to bezpłatna konferencja o skutecznym prowadzeniu dzisiejszej, zróżnicowanej szkoły. Dołącz, aby zdobyć inspiracje, które pomogą Ci odpowiedzieć na nowe wyzwania.

Na naszej konferencji:

  • weźmiesz udział w warsztatach, wykładach, panelach oraz nieformalnych spotkaniach w czasie przerw kawowych
  • pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności w zróżnicowany, interdyscyplinarny i angażujący sposób 
  • poznasz dyrektorów i wicedyrektorów szkół o podobnych potrzebach i doświadczeniach 
  • odniesiesz treści zajęć prowadzonych przez doświadczonych ekspertów do własnych doświadczeń i uwarunkowań Twojej szkoły

Przyjedź, żeby dowiedzieć się jak:

  • zarządzać szkołą o zwiększonym zróżnicowaniu uczniów i ich potrzeb
  • tworzyć przyjazne środowisko uczenia się dla każdego ucznia – bez wyjątku
  • organizować kształcenie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych, które sprzyjają budowaniu relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i kadrą pedagogiczną
  • minimalizować stres towarzyszący uczniom w wyniku traumy wojennej i straty, zmiany szkoły czy trudności związanych z rozwojem psychofizycznym
  • zadbać o swój osobisty i zawodowy dobrostan jako dyrektora szkoły
  • zapewniać odpowiednie doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie kształcenia w zróżnicowanej kulturowo klasie

Informacje dodatkowe:

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapewniamy zwrot kosztów noclegu (noc z 23 na 24 lutego) do 300 zł.

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów. Mogą to być 2 osoby z 1 placówki. Liczba miejsc ograniczona.

dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła

prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda i glottodydaktyk. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dwujęzyczności i nauczania dzieci języka polskiego jako języka drugiego/odziedziczonego w Instytucie Filologii Polskiej UP. Autorka monografii Mowa dzieci dwujęzycznych. Norma i zaburzenia i wielu artykułów z zakresu bilingwizmu. Uczy języka polskiego dzieci z doświadczeniem migracji.


dr Anna Grabowska

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa. Autorka publikacji z zakresu edukacji interkulturowej, włączającej i językowej. W latach 2018-2021 Prezes Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Do 2017 r. redaktor naczelna czasopisma „Języki Obce w Szkole” i kierownik Polskiego Biura Europejskiej Sieci Informacji o Edukacji – Eurydice. Tłumacz sekcji polskiej Rady UE w latach 2004-2005. Koordynatorka ekspertka w programie „Razem w Szkole. Polska-Ukraina” realizowanym w partnerstwie z Norwegian Refugee Council w CEO. Zajmuje się programem doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół, w których uczą się uczniowie migranci.


Przemysław Kluge

polonista, były dyrektor szkoły publicznej i niepublicznej oraz dużej niepublicznej placówki doskonalenia. Trener, coach i mentor, w oświacie i biznesie; autor eksperckich publikacji oraz programów szkoleń. W Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej - ekspert ds. rozwoju dyrektorów szkół w programie Szkoła ucząca się.


dr hab. Piotr Kołodziej

prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, literaturoznawca, certyfikowany tutor akademicki, dydaktyk, redaktor naczelny „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didactiam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae”. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UP, nauczyciel języka polskiego w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Autor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Współautor koncepcji edukacji humanistycznej i prezentujących ją książek, a także programu kształcenia i podręczników do języka polskiego dla ucznia i nauczyciela.


dr Jędrzej Witkowski

autor lub współautor opracowań naukowych, materiałów edukacyjnych, kursów e-coachingowych, scenariuszy zajęć i podręczników. Jako trener pracuje z nauczycielami, doradcami metodycznymi, wydawcami podręczników i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Z wykształcenia jest doktorem socjologii (Uniwersytet SWPS) i politologem (Uniwersytet Warszawski). Absolwent Leadership Academy for Poland. Od 2005 roku związany z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 2018 nią zarządza.


Sylwia Żmijewska - Kwiręg

jest nauczycielką wiedzy o społeczeństwie, twórczynią programów nauczania i podręczników, współautorką programów kompleksowego wspomagania szkół oraz materiałów dydaktycznych i eksperckich publikacji. Certyfikowana trenerka, tutorka i mentorka programów Centrum Edukacji Obywatelskiej i innych organizacji pozarządowych. Absolwentka programu „Liderzy PAFW”. Kieruje działem „Szkoła ucząca się” w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest członkinią zarządu Fundacji.


dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens

prof. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Kieruje Centrum Badań nad Edukacją i Integracją UP. Romanistka, glottodydaktyczka, specjalistka w zakresie edukacji i integracji osób z doświadczeniem migracji i uchodźstwa. Zainteresowania badawcze: dwujęzyczność, migracje, nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, integracja osób z doświadczeniem migracji w systemach edukacji, motywacja i autonomia w procesie edukacji. Współautorka koncepcji nauczania języka polskiego jako języka edukacji szkolnej Metoda JES-PL, członkini jury European Language Label oraz Programu NAWA Promocja języka polskiego”. Autorka wielu prac z zakresu glottodydaktyki.


Luma

Kontakt

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
22 875 85 40
ceo@ceo.org.pl

NIP: 525-17-26-659
REGON: 012433534
KRS: 0000052758

Centrum Edukacji Obywatelskiej 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.