Kurs Całościowy rozwój szkoły 1 - edycja XIX

W działaniu Całościowy rozwój szkoły – poziom podstawowy (CRS 1) szkoły poznają i wprowadzają do codziennej praktyki ocenianie kształtujące w zakresie stosowania celu lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. W działaniu uczestniczą dyrektorzy szkół, liderzy oraz nauczyciele (maksymalnie 30 osób zgłoszonych przez dyrektora szkoły). Wszyscy (zarówno liderzy jak i w/w nauczyciele) są również uczestnikami kursu prowadzonego przez Internet „Całościowy rozwój szkoły 1 – edycja XIX”.

Szczegóły aktywności
Kurs Całościowy rozwój szkoły 1 - edycja XIX
Całościowy rozwój szkoły - poziom podstawowy - edycja XIX
Szkoła ucząca się / Całościowy rozwój szkoły
Pomagaj się uczyć
2021-09-01 12:00
2022-05-31 12:00
Tak
Zapraszamy wszystkich: dyrektorki/dyrektorów, liderki/liderów i nauczycielki/nauczycieli do korzystania z merytorycznego wsparcia w poszczególnych modułach kursu poprzez: * zapoznawanie się z zamieszczonymi w nich materiałami, * dokonywanie refleksji i zamieszczanie ich w oknach edytora w poszczególnych rozdziałach, * wykonywanie na swoich lekcjach proponowanych w kursie zadań, aby dzielić się doświadczeniem na spotkaniach nauczycieli w szkole.

Luma

Kontakt

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
22 875 85 40
ceo@ceo.org.pl

NIP: 525-17-26-659
REGON: 012433534
KRS: 0000052758

Centrum Edukacji Obywatelskiej 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.